Ószövetség

Vetus Testamentum

Das alte Testament

Vechiul Testament

1.

Teremtés könyve

2.

Kivonulás könyve

3.

Leviták könyve

4.

Számok könyve

5.

Második Törvénykönyv

6.

Józsue könyve

7.

Bírák könyve

8.

Rut könyve

9.

Sámuel I. könyve

10.

Sámuel II. könyve

11.

Királyok I. könyve

12.

Királyok II. könyve

13.

Krónikák I. könyve

14.

Krónikák II. könyve

15.

Ezdrás könyve

 

CARTEA A TREIA A LUI EZDRA

16.

Nehemiás könyve

17.

Tóbiáa könyve

 

18.

Judit könyve

 

19.

Eszter könyve

20.

Makkabeusok I. könyve

 

21.

Makkabeusok II. könyve

 

CARTEA A TREIA A MACABEILOR

22.

Jób könyve

23.

Zsoltárok könyve

24.

Példabeszédek könyve

25.

Prédikátor könyve

26.

Énekek Éneke

27.

Bölcsesség könyve

 

28.

Sirák fia könyve

 

29.

Izajás könyve

30.

Jeremiás könyve

CARTEA LUI IEREMIA

31.

Siralmak könyve

32.

Báruk könyve

 

33.

Ezekiel könyve

34.

Dániel könyve

35.

Ozeás könyve

36.

Joel könyve

37.

Ámosz könyve

38.

Abdiás könyve

39.

Jónás könyve

40.

Mikeás könyve

41.

Náhum könyve

42.

Habakuk könyve

43.

Szofoniás könyve

44.

Aggeus könyve

45.

Zakariás könyve

46.

Malakiás könyve

 

 

 

 

CANTAREA CELOR TREI TINERI

ISTORIA OMORARII BALAURULUI SI A SFARAMARII LUI BEL

ISTORIA SUSANEI

RUGACIUNEA REGELUI MANASE

 

Újszövetség

Novum Testamentum

Das neue Testament

Noul Testament

47.

Máté evangéliuma

48.

Márk evangéliuma

49.

Lukács evangéliuma

50.

János evangéliuma

51.

Apostolok Cselekedetei

52.

Rómaiaknak írt levél

53.

Korintusiaknak írt I. levél

54.

Korintusiaknak írt II. levél

55.

Galatáknak írt levél

56.

Efezusiaknak írt levél

57.

Filippieknek írt levél

58.

Kolosszeieknek írt levél

59.

Tesszalonikaiaknak írt I. levél

60.

Tesszalonikaiaknak írt II. levél

61.

Timóteusnak írt I. levél

62.

Timóteusnak írt II. levél

63.

Titusznak írt levél

64.

Filemonnak írt levél

65.

Zsidóknak írt levél

66.

Szent Jakab levele

67.

Szent Péter I. levele

68.

Szent Péter II. levele

69.

Szent János I. levele

70.

Szent János II. levele

71.

Szent János III. levele

72.

Szent Júdás levele

73.

Jelenések könyve